T: Tekniska verktyg

I informationsåldern är översättningstjänster nästan oskiljaktiga från översättningsteknik, och översättningsteknik har blivit kärnan i konkurrenskraften för leverantörer av språktjänster.I TalkingChinas kvalitetssäkringssystem WDTP lägger man, förutom att betona "Människorna" (översättaren), också stor vikt vid användningen av tekniska verktyg för att förbättra effektiviteten i arbetsflödeshanteringen, kontinuerligt ackumulera språktillgångar som översättningsminne och terminologi, och på samtidigt förbättra kvaliteten och upprätthålla kvalitetsstabiliteten.

Tekniska verktyg