W: Arbetsflöde

Standardarbetsflödet är nyckelgarantin för översättningskvalitet.För skriftlig översättning har ett relativt komplett produktionsarbetsflöde minst 6 steg.Arbetsflöde påverkar kvalitet, ledtid och pris och översättningar för olika ändamål kan produceras med olika anpassade arbetsflöden.

Arbetsflöde
Arbetsflöde 1

Efter att arbetsflödet har bestämts, om det kan utföras, lita på hanteringen av en LSP och användningen av tekniska verktyg.På TalkingChina Translation är arbetsflödeshantering en integrerad del av vår utbildning och bedömning av projektledares prestationer.Samtidigt använder vi CAT och online TMS (translation management system) som viktiga tekniska hjälpmedel för att assistera och garantera implementeringen av arbetsflöden.