Service

Översättning för MarCom.
Översättning, omvandling eller copywriting av kopior av marknadskommunikation, slogans, företags- eller varumärkesnamn, etc. 20 års framgångsrik erfarenhet av att betjäna mer än 100 MarCom.avdelningar av företag inom olika branscher.

Tolkning & Uthyrning av utrustning
Simultantolkning, konsekutiv konferenstolkning, affärsmötestolkning, liaisonstolkning, SI-utrustningsuthyrning etc. 1000 Plus tolkningstillfällen varje år.

Dokumentöversättning
Översättning av engelska till andra främmande språk av kvalificerade modersmålsöversättare, vilket hjälper kinesiska företag att bli globala.

Datainmatning, DTP, Design & Printing
Detaljer >

Multimedia lokalisering
Detaljer >